Garantie:

Garantie:
Op alle activiteiten geeft RDF Onderhoud garantie. Zo krijgt u bijvoorbeeld vijf jaar garantie op het binnen- en buitenschilderwerk van een nieuw gebouwd pand.

Op bestaande panden (woonhuizen en bedrijfspanden) geeft RDF drie jaar garantie op het schilderwerk. De garantie is niet meer van toepassing wanneer er sprake is van nalatigheid, normale slijtage en onvoorziene problemen waaronder lekkage.


RDF werkt uitsluitend met kwaliteitsmaterialen- en producten.

......,,,,,,,,,,..